under skærftet er sløret sat fast med hægter, så det er til at tage af